Zmienione zasady ślubu kościelnego

Zmiany zaszły w zeszłym roku, jednak warto je sobie przypomnieć jeżeli zamierzamy przystąpić do związku małżeńskiego. 

Do modyfikacji zasad episkopat został zmuszony przez wiele rozpadów małżeństw zawieranych przed Bogiem. Pojawiło się więc pytanie co zrobić, żeby sakramentalne „Tak”.

 

Więcej szczegółowych pytań

Do tej pory w trakcie rozmowy z księdzem na część pytań można było odpowiedzieć po prostu “tak” lub “nie”. Spisujący protokół ksiądz ma ocenić, czy narzeczeni „mają właściwą intencję zawarcia małżeństwa zgodnie z Bożym zamysłem i ustanowieniem, a konsens małżeński będzie wolny od wad“. Co to oznacza w praktyce? Możecie się spodziewać pytań o to, czy planujecie mieć dzieci.

 

Zawierania ślubu kościelnego tylo w parafiach narzeczonych 

Kolejną, wprowadzoną dekretem zmianą jest wskazanie, że ślub powinien odbyć się w parafii jednego z narzeczonych.

 

Zgoda nie dla wszystkichzgody na ślub nie otrzymają osoby, które:

  • nie mogą dokonać stosunku małżeńskiego. W wypadku wątpliwości co do istnienia przeszkody nie należy zabraniać zawarcia małżeństwa;
  • nie wykażą chęci posiadania potomstwa;
  • dopuszczają separację;
  • planują zawrzeć małżeństwo mieszane, czyli “zawierane przez katolików z ochrzczonymi niekatolikami”, wyjątkiem jest sytuacja, w której narzeczeni otrzymają zgodę od ordynariusza miejsca

Wprowadzone dodatkowe procedury mają na celu wyeliminowanie sytuacji, w których dochodzi do zawarcia nieważnych ślubów oraz lepsze przygotowanie do małżeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *